یخچال، دلوچه دوز کازرونی را دلسرد نکرده است

به گزارش کازرون نما، بسیاری از دستانی که چوب و چرم را با مهارت پیوند می دادند تا از سرانگشتان هنرمندشان “دلوچه” ای مخروطی شکل بر سه پایه ای استوار شود و آب را در گرمای تابستان در دل خود خنک نگاه دارد، هم اینک در درون خاک آرمیده اند. اما هنوز دستی در شهرستان […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق