هشداری که باید از تندیس سلمان شنید

تحلیلی بر واکنش ها نسبت به آتش زدن تندیس سلمان فارسی در کازرون در ساعات بامدادی روز جمعه دوازدهم مردادماه سوزاندن چند حلقه لاستیک اطراف مجسمه ی سلمان فارسی در ورودی شهر کازرون باعث سیاه شدن و تا حدودی تخریب این تندیس شد. بدون تردید سوزاندن و خراب کردن و شکستن و فحش دادن محکوم […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق