«نابسامانیِ» نواحیِ صنعتی، «‌سر درگمیِ» سرمایه گذارانِ کازرونی

«سامان دهیِ» منطقه ویژه ی اقتصادی، «نابسامانیِ» نواحیِ صنعتی، «‌سر درگمیِ» سرمایه گذارانِ کازرونی محصور کردنِ مناطقی از سرزمین های جغرافیایی و ارایه ی تسهیلاتی ویژه و فراتر از قوانین و‌ ضوابطِ مشخص شده به این «محدوده» ها توسط مسئولینِ کشوری، استانی و شهرستانی، با هدفِ جذب سرمایه ها، تشویق سرمایه گذاران و در نتیجه […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق