ظرفیت های گردشگری و سرمایه گذاری دهستان تاریخی کمارج

دهستان تاریخی کمارج با وجود آثار تاریخی ثبت شده در فهرست ملی ایران مورد توجه گردشگران قرار گرفته و با توجه به ساخت مسیر دسترسی کوهستانی به این برج، دارای پتانسیل گردشگری در زمینه های گردشگری مهیج، گردشگری طبیعت و گردشگری تاریخی گردیده و انتظار می رود محل مناسبی برای صنعت گردشگری همراه با ایجاد […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق