دو طرح آبخیزداری در کازرون در حال اجراست

به گزارش کازرون نما، این طرح ها شامل پروژه سنگی – ملاتی “تنگ حنا گاوکشک” واقع در زیر حوزه دشت برم و همچنین بند پارسل “ملای بلوط” زیر حوزه شهری کازرون واقع در حوزه سد دلواری این شهرستان است. بنا به این گزارش، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در بازدید از ۲ […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق